За нас


Отдел „Изкуство” при Регионална библиотека събира, съхранява и разпространява книжни и некнижни библиотечни документи. Разполага със заемна за дома и читалня. Комплектува литература по теория и история на изкуствата, албуми с репродукции и листова графика,  нотни издания. Предоставя на своите читатели солфежи, школи за различни инструменти, партитури на музикални произведения. Фонотеката предлага грамофонни плочи, аудио и видеокасети, магнетофонни ролки, компактдискове и DVD. Отделът поддържа богат справочен апарат. Поддържа три бази данни – Библиографско описание на нотни и графични носители на информация, Библиографско описание на нетрадиционни носители на информация, Библиографско описание на части от вестници, списания, книги и рецензии.

      За контакти:

Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца , етаж 2

телефон: 0879548916

e-mail: libart.vratsa@gmail.com

 

 

About